25 Aralık 2011 Pazar

Hedef Kazanımlar

Özel öğretim yöntem ve tekniklerinin BDE ortamında İlkyardım dersi, ilkyardım ve temel yaşam desteği konularına uygulanmasında hedef kazanımlar:

·         Dersin sunumunu görsel fotoğraf ve video gibi materyaller ile zenginleştirilerek ilkyardım ve temel yaşam desteğinin kavranması ve anlaşırlığı sağlanacaktır.
·         Öğrencinin sınıf dışında da yararlanabileceği öğrenme ortamı olarak ilkyardım ve temel yaşam desteği eğitimini öğrenenlere sunmak.
·         Dersin ve konunun genel amaçlarını hazırlanan BDE ortamında etkin anlaşılabilir tekniklerle öğrenenlere sunmak.
·         Kullanılan gösterip yaptırma tekniği, anlatım metodu, soru cevap metodu ve tartışma metodu etkin şekilde hazırlanan BDE ortamında ilkyardım ve temel yaşam desteği konularına uygulanacaktır.
·         Sınıf içi derse ek olarak öğrenme ortamı sağlayabilmek.
·         Dersin içeriğini her öğrencinin rahatlıkla ulaşılabileceği medya ortamında sunmak.
·         Oluşturulan öğrenme ortamını konuyla ilgili yapılan resim video sunum gibi materyallerle zenginleştirmek.
·         Dersin kalitesini artırmak.
·         Dersin içeriği ile ilgili güncellemeleri öğrenenlere zamanında ve rahatlıkla sunabilmek.
·         Dersin gelişimini etkili şekilde takip edebilmek, gerektiğinde müdahale edebilmek.
·         Yapılan değerlendirme etkinliklerini bahsedildiği gibi kullanılan öğretim tekniklerine uygun şekilde yapılacak sonuçları da öğrenenlerle de paylaşılacaktır.
·         Dersin genel ve alt değerlendirmelerini yine BDE yazılımının anlaşılabilir, pratik, etkili yapısıyla yapmak ve öğrenene sunmak.

1 yorum: