25 Aralık 2011 Pazar

Özel Öğretim Yöntemleri Dersi İçeriği ve Amacı

Dersin İçeriği
Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu
alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve
özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin
değerlendirilmesi.

Dersin Amacı
Öğrencilerin konu alanında öğretim yöntemlerini öğrenmesini, bu yöntemleri konu alanı öğretimine
uygulamalarını, konu alanındaki ders kitaplarını olası kavram yanılgıları açısından eleştirisel olarak
inceleyebilmelerini hedeflemektedir.


Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Bu ders ile öğrenciler
­Öğrenme-öğretme ve yapı eğitimi kavramlarını geleneksel ve yapılandırmacı (constructivist)
kuramlara dayalı olarak öğrenir,
­Sunuş ve aktarma yöntemini, Buluş yoluyla öğretim yöntemini, Araştırma yoluyla öğretim
yöntemini, Problem çözme yöntemini, Zihinde yapılanma kuramına dayalı modeller veya
öğrenme basamakları yöntemini (5E yöntemi), Gruplarda işbirliğiyle öğrenme yöntemlerini
(Parçalı ve birlikte öğrenme yöntemleri) kavrar ve bu yöntemlere uygun ders planı hazırlayabilir,
­Yapı eğitiminde Çoklu zeka kuramının gerekliliğini bilir ve buna özgü ders planı hazırlayabilir,
­Yapı öğretiminde dil ve anlatımın önemini kavrar ve Yapı bilgisinde öğrencilerin temel kavram
yanılgılarından haberdar olur,
­Öğrenmenin kalitesini ölçme tekniklerini (kavram yanılgılarını tespit etme ve giderme
yöntemlerini) bilir,
­Model-teori-kavram ilişkisini anlar ve yapı derslerinde kullanılabilecek modelleri üretir,
­ Yapı öğretiminde soru sorma tekniklerini bilir,
­Öğretmenin kendi soru sorma yeteneğini nasıl geliştirmesi gerektiğini bilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder